Ráječko
GENERÁLNÍ SPONZOR

SK Olympia Ráječko

Číslo oddílu: 6210271, IČ: 478 84 746
Ráječko, Sportovní ulice, GPS: 49.3928806°N, 16.6392839°E

OLYMPIA JUNIOR KEMP 2017 - ML. PŘÍPRAVKA

OLYMPIA JUNIOR KEMP 2017 - ML. PŘÍPRAVKA
1. zář, 2017 | Ml. přípravka

Ve dnech 21.8. 2017 – 25.8.2017 proběhl OLYMPIA JUNIOR KEMP 2017. OLYMPIA JUNIOR KEMP bylo fotbalové soustředění příměstského typu v areálu fotbalového klubu SK OLYMPIA Ráječko. Kemp se konal pod záštitou fotbalového klubu SK OLYMPIA Ráječko. Kemp byl určen pro děti narozené v letech 2008 – 2011. Kemp byl zaměřen na zdokonalení práce dětí s míčem, zlepšení pohybových dovedností dětí a byl veden v duchu COERVER coachingu.

Kempu se zúčastnilo 17 dětí:

 • Ondřej Feilhauer (roč. nar. 2009),
 • Filip Feilhauer (2011),
 • Kryštof Kopecký (2010),
 • Daniel Kubík (2010),
 • Jakub Truhlář (2009),
 • Matěj Kolomazníček (2011),
 • Filip Bubík (2011),
 • Michaela Kupková (2009),
 • Jakub Hrozek (2011),
 • Vojtěch Škvarenina (2011),
 • Jakub Škvarenina (2009),
 • Aleš Martinek (2010),
 • Filip Nevřiva (2008),
 • David Sedláček (2008),
 • Tadeáš Kuběna (2008),
 • Jan Brablec (2008),
 • Pavel Brablec (2008).

Personální obsazení OLYMPIA JUNIOR KEMPU:

 • hlavní vedoucí, trenér a organizátor Michal Feilhauer,
 • trenér Jaroslav Kopecký,
 • trenér Jan Sehnal,
 • asistent trenérů Vojtěch Pavlík.

Denní program kempu ve dnech 21.8. – 23.8. byl následující:

Každý den byl nástup dětí do kempu vždy od 7:30 do 7:45 hod. v kabinách na fotbalovém hřišti. V 8:00 hod. vždy začínala 1. tréninková jednotka ve Sportovní hale v Ráječku.Tato tréninková jednotka byla zaměřena na zdokonalení pohybových dovedností dětí, na nácvik gymnastických prvků jako jsou kotouly dopředu a dozadu, stoj na rukách, přeskok přes kozu atd. a na úpolové hry a posilování vlastním tělem (zpevnění celého těla). 1. tréninková jednotka trvala 90 minut. Poté vždy následovala přestávka na odpočinek a svačinku. Kolem desáté hodiny začínala vždy 2. tréninková jednotka na travnatém hřišti Hasičské louky. Tato tréninková jednotka byla zaměřena na práci s míčem (učení nových kliček, vedení míče) a rychlost. 2. tréninková jednotka trvala 120 – 150 minut. Poté vždy následovala obědová pauza. Na obědy jsme chodili do restaurace Hrádek (Nová) v Ráječku. Obědy nám jako sponzorský dar zaplatila paní Mgr. Marta Truhlářová. Po obědě byl vždy krátký odpočinek a poté následovala 3. tréninková jednotka. Tato tréninková jednotka byla zaměřena na práci s míčem, střelbu a hru 1 na 1, 2 na 2 popř. 3 na 3. 3. tréninková jednotka trvala 120 minut. Po skončení 3. tréninkové jednotky se děti v kabinách nachystaly na odchod domů a mezi 16:30 – 16:45 hod. si rodiče své děti vyzvedly a odvedly domů. Během každého dne děti soutěžily v tzv. dovednostních soutěžích (hod na přesnost atd.).

Denní program kempu dne 24.8. byl následující:

4. den byl nástup dětí do kempu jako vždy od 7:30 do 7:45 hod. V 8:00 hod. začínala 1. tréninková jednotka ve Sportovní hale v Ráječku. Tato tréninková jednotka byla zaměřena na zdokonalení pohybových dovedností dětí, na nácvik gymnastických prvků jako jsou kotouly dopředu a dozadu, stoj na rukách, přeskok přes kozu atd. a na úpolové hry a posilování vlastním tělem (zpevnění celého těla). 1. tréninková jednotka trvala 50 minut. Poté se děti převlékly a odjely autobusem do 60 km vzdálených Oslavan na výlet do zábavního parku s příběhem PERMONIUM. Tento výlet si dle vyjádření maminek děti velmi užily. Jako dozor dětí jely na tento výlet maminky, kterým bych chtěl tímto poděkovat. Po návratu z výletu následovala tento den 2. tréninková jednotka. Tato tréninková jednotka byla zaměřena na práci s míčem, střelbu a hru 1 na 1 a 2 na 2. 3. tréninková jednotka trvala 90 minut. Po skončení 2. tréninkové jednotky se děti v kabinách nachystaly na odchod domů a mezi 16:30 – 16:45 hod. si rodiče své děti vyzvedli a odvedli domů.

Denní program kempu dne 25.8. byl následující:

5. den byl nástup dětí do kempu jako vždy od 7:30 do 7:45 hod. V 8:00 hod začínala 1. tréninková jednotka ve Sportovní hale v Ráječku. Tato tréninková jednotka byla zaměřena na zdokonalení pohybových dovedností dětí, na nácvik gymnastických prvků jako jsou kotouly dopředu a dozadu, stoj na rukách, přeskok přes kozu atd. a na úpolové hry a posilování vlastním tělem (zpevnění celého těla). 1. tréninková jednotka trvala 60 minut. Poté následovala asi 2 hodinová ukázka práce Městské policie Blansko. Během těchto dvou hodin policisté předvedli práci s policejními psi (zadržení pachatele, poslušnost atd.). Dále policisté dětem ukázali všechny pomůcky, které potřebují ke své práci (síť na odchyt zvířat, pouta, obušky, helmu, ochranné vesty, neprůstřelné vesty, zbraně atd.). Děti si mohly vše vyzkoušet na vlastní kůži. Kolem jedenácté hodiny začala 2. tréninková jednotka na travnatém hřišti Hasičské louky. Tato tréninková jednotka byla zaměřena na práci s míčem (učení nových kliček, vedení míče) a rychlost. 2. tréninková jednotka trvala 90 minut. Poté následovala obědová pauza. Po obědě následoval krátký odpočinek a poté následovala 3. tréninková jednotka. Tato tréninková jednotka byla zaměřena na hru 2 na 2 (turnaj dvojic). 3. tréninková jednotka trvala 60 minut.

Po skončení 3. tréninkové jednotky proběhlo slavnostní zakončení kempu. Dětem byly předány diplomy za dovednostní soutěže, medaile a certifikát o úspěšném absolvování OLYMPIA JUNIOR KEMPU 2017. Dále proběhlo focení účastníků kempu a probíhala volná zábava. Během zakončení kempu bylo zajištěno občerstvení – ovoce (to bylo zajištěno každý den během trvání kempu), párky v rohlíku, nanuky atd. Po slavnostním zakončení se děti v kabinách nachystaly na odchod domů a mezi 16:30 – 16:45 hod. si rodiče své děti vyzvedli a odvedli domů.

Poděkování a zhodnocení OLYMPIA JUNIOR KEMPU 2017

Dle mého názoru se soustředění vydařilo a během celého soustředění panovala výborná přátelská atmosféra. Dále toto soustředění vedlo k seznámení nových dětí s dětmi, kteří již v SK Olympii Ráječko působí nějakou dobu a dalo za vznik novým přátelstvím. Dále bych vyzvednul, že během soustředění nedošlo k žádnému zranění dětí ani trenérů. Za vedení celého OLYMPIA JUNIOR KEMPU bych chtěl poděkovat výboru SK OLYMPIA Ráječko za poskytnutí zázemí bez něhož bychom tento kemp nemohli uskutečnit, dále bych chtěl poděkovat obci Ráječko, jmenovitě starostovi obce panu Rajtšlégrovi za možnost využívat Sportovní halu Ráječko a možnost absolvovat tréninky na Hasičské louce. Dále bych chtěl ještě jednou poděkovat paní Mgr. Martě Truhlářové za poskytnutí sponzorského daru ve formě uhrazení obědů a samozřejmě bych chtěl poděkovat všem, co se podíleli na zdárném uskutečnění tohoto soustředění.

Fotky z OLYMPIA JUNIOR KEMPU 2017 viz níže a ve FOTOGALERII

Ing. Michal Feilhauer, Ph.D.

1779-05-47.jpg
1780-02-02.jpg
1781-02-08.jpg
1782-02-27.jpg
1783-02-40.jpg
1784-02-43.jpg
1785-02-47.jpg
1786-02-54.jpg
1787-04-25.jpg
1788-04-28.jpg
1789-04-30.jpg
1790-04-44.jpg
1791-05-02.jpg
1792-05-07.jpg
1793-05-10.jpg
1794-05-17.jpg
1795-05-22.jpg
1796-05-23.jpg
1797-05-25.jpg
1798-05-36.jpg
1799-05-43.jpg
1800-05-48.jpg
1801-05-50.jpg
1802-05-52.jpg
Vytvořilo: v promotion, s.r.o.